Znj. Kleopatra Maliqi – Drejtor i përgjithshëm

Drejtoria e Trajnimit të Vazhduar

Adela Kula
Drejtor
Menaxher Trajnimi
Ardit Gabili
Specialist Finance dhe
Burimeve Njerëzore
Arta Balla
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Besmira Lahi
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Blerta Hyskaj
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Dafina Dodoveci
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Elda Baguca
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Enkelejda Konomi
Përgjegjës Sektori
Përgjegjës Sektori
Fatjona Bisheva
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Janela Faniko
Specialist Arkive, Protokoll,
Magazinë dhe Sekretar
Mimoza Hajdari
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Rezarta Nuraj
Menaxher Trajnimi
Menaxher Trajnimi
Ferit Hyka
Shofer
Shofer