Photo of Cthulu

Janela Faniko

Specialiste arkive, protokoll, magazinë dhe sekretar
Email:

Janela Faniko është specialiste për Arkiv/Protokollin dhe punon në ASPA prej 4-vitesh.
Ajo ka përfunduar studimet e larta në Gjuhën Angleze në Fakultetin e Gjuhëve të huaja të Univertistetit të Tiranës dhe studimet master në Punë Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale të Univertitetit të Tiranës. Janela ka punuar tre vjet pranë qendrës sociale “Të Qëndrojmë së bashku” si punonjëse sociale.
Gjithashtu ka përvoja të tjera si asistente zyre pranë Entitetit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN ËOMEN) në Shqipëri, intervistuese rreth çështjeve sociale dhe të rinjve realizuar nga Instituti i Studimeve të Opinionit Publik.
Më herët ka punuar edhe si gazetare në emisionin “Njerëz të Humbur” në televizionin Klan dhe televizionin Publik Shqiptar.