Shkolla Shqiptare e Administratës Publike i kushton rëndësi të veçantë informimit të administratës publike dhe më gjerë mbi aktivitetet më të fundit që shkolla ka planifikuar të zhvillojë.

Rrjetet sociale të ASPA mbajnë të informuar të gjithë palët e interesuara lidhur me mundësitë e bashkëpunimit me ASPA dhe thirrjet për ekspertë.

Rrjetet sociale si një mjet mjaft i fuqishëm i komunikimit përditësohen rregullisht duke siguruar lehtësi në marrjen e informacionit nga të interesuarit për aktivitetet që zhvillohen.

Për më shumë informacion, ju ftojmë të na ndiqni!