AFATI I APLIKIMIT:21 Prill 2023
AFATI I APLIKIMIT:21 Prill 2023

📢Shkolla Shqiptare e Administratës Publike kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi për “Informacioni i klasifikuar ‘sekret shtetëror”. 📝Kriteret minimale...

AFATI I APLIKIMIT 12 PRILL
AFATI I APLIKIMIT 12 PRILL

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi për “Programin e trajnimit fillestar...

AFATI I APLIKIMIT: 30 MARS 2023
AFATI I APLIKIMIT: 30 MARS 2023

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi për “Antixhipsizmi”. Kriteret minimale për hartim...