SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Oferta Jonë

0 Pjesëmarrës në trajnime
Janar-Nëntor 2021
0 Pjesëmarrës nga pushteti qendror
Janar-Nëntor 2021
0 Pjesëmarrës nga pushteti vendor
Janar-Nëntor 2021
0 Pjesëmarrës nga institucionet e pavarura
Janar-Nëntor 2021
0 Pjesëmarrës në trajnime për integrimin evropian
Janar – Nëntor 2021

Subscribe to our Newsletter

Njoftime

Njoftime

ASPA announced winner of the Public Administration Award 2020 in the Western Balkans for eLearning category! After a two-months’…

Apliko për Pjesëmarrje

Apliko për Pjesëmarrje

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Kalendar

Kalendar

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Keni nevojë për trajnim?

PYET NË ASPA!

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene është një nga ekspertët ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...

Avatar

Dr. Rudina Jasini

Dr. Rudina Jasini është avokate dhe studiuese e së drejtës penale ndërkombëtare dhe e të drejtave të njeriut. Aktualisht ajo është studiuese pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Oxford-it ...