SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Oferta Jonë

0 Pjesëmarrës në trajnime
2021
0 Pjesëmarrës nga pushteti qendror
2021
0 Pjesëmarrës nga pushteti vendor
2021
0 Pjesëmarrës nga institucionet e pavarura
2021
0 Pjesëmarrës në trajnime për integrimin evropian
2021

Subscribe to our Newsletter

Biblioteka ASPA
Biblioteka ASPA

Biblioteka është themeluar në vitin 2021 dhe synon të mbështesë zhvillimin e administratës publike me njohuri nga fusha të ndryshme, që...

Njoftime
Njoftime

ASPA announced winner of the Public Administration Award 2020 in the Western Balkans for eLearning category! After a two-months’…

Apliko për Pjesëmarrje
Apliko për Pjesëmarrje

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Kalendar
Kalendar

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Keni nevojë për trajnim?

PYET NË ASPA!

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene është një nga ekspertët ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...

Avatar

Dr. Rudina Jasini

Dr. Rudina Jasini është avokate dhe studiuese e së drejtës penale ndërkombëtare dhe e të drejtave të njeriut. Aktualisht ajo është studiuese pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Oxford-it ...