SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Oferta Jonë

0 Participants in training 2022
0 Participants from the central government 2022
0 Participants from the local government 2022
0 Participants from the independent institutions 2022
0 Participants in training for european integration2022

Subscribe to our Newsletter

Biblioteka ASPA
Biblioteka ASPA

Biblioteka është themeluar në vitin 2021 dhe synon të mbështesë zhvillimin e administratës publike me njohuri nga fusha të ndryshme, që...

Thirrje për ekspertë
Thirrje për ekspertë

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike kërkon të kontraktojnë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi…

Apliko për Pjesëmarrje
Apliko për Pjesëmarrje

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Kalendar
Kalendar

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Keni nevojë për trajnim?

PYET NË ASPA!

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene is one of the international experts assisting the Albanian School of Public Administration for its capacity building in the framework of...

Avatar

Dr. Rudina Jasini

Dr. Rudina Jasini is a lawyer and researcher of international criminal law and human rights. She is currently a researcher at the Faculty of Law at the University of Oxford and is engaged in leading a project ...