ALBANIAN SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Our Offer

0 Participants in training
January-November 2021
0 Participants from the central government
January-November 2021
0 Participants from the local government
January-November 2021
0 Participants from the independent institutions
January-November 2021
0 Participants in training for european integration
January-November 2021

Subscribe to our Newsletter

News

News

ASPA announced winner of the Public Administration Award 2020 in the Western Balkans for eLearning category! After a two-months’…

Apply

Apply

Activities, trainings and events at the School of Public Administration are numerous and dynamic. To facilitate navigation in our programs ...

Calendar

Calendar

Activities, trainings and events at the School of Public Administration are numerous and dynamic. To facilitate navigation in our programs ...

Do you need training?

ASK ASPA!

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene është një nga ekspertët ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...

Avatar

Dr. Rudina Jasini

Dr. Rudina Jasini është avokate dhe studiuese e së drejtës penale ndërkombëtare dhe e të drejtave të njeriut. Aktualisht ajo është studiuese pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Oxford-it ...