Njoftime

NJOFTIM
NJOFTIM

APLIKONI! TRAJNIMI I TRAJNERËVE NË FUSHËN E PROKURIMIT PUBLIK Shkolla Shqiptare e Administratës Publike në bashkëpunim më Agjencinë e Prokurimit...

NJOFTIM
NJOFTIM

🤝Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ka nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me programin “Bashki të Forta”. Qëllimi i Memorandumit të Mirëkuptimit...

NJOFTIM
NJOFTIM

AL| Shkolla Shqiptare e Administratës Publike dhe Shkolla Kombëtare Italiane e Administratës Publike nënshkruan më 13 janar 2023 Memorandumin e Bashkëpunimit....

Njoftim
Njoftim

Manuali i trajnimit për Qeverisjen e Migracionit dhe Strategjinë e Komunikimit për nëpunësit e shtetit Shqiptar     Kursi online...

NJOFTIM
NJOFTIM

Thirrje për aplikim për anëtar në Komisionin Kombëtar të Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit të Lartë Drejtues   Në bazë...

Njoftim
Njoftim

🇦🇱🤝🇬🇷 The Albanian School of Public Administration and the Greek National Centre for Public Administration & Local Government, have signed...