Njoftime

Njoftim
Njoftim

Takimi i Drejtorëve të Shkollave të Administratës Publike të vendeve të Bashkimit Evropian, ku ASPA merr pjesë rregullisht me statusin...

Njoftim
Njoftim

Takimi i Drejtorëve të Shkollave të Administratës Publike të vendeve të Bashkimit Evropian, ku ASPA merr pjesë rregullisht me statusin...

Njoftim
Njoftim

Thirrje për aplikim për anëtar në Komisionin Kombëtar të Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit të Lartë Drejtues   Në bazë...

Njoftim
Njoftim

Me Klemen, ekspertin nga Sllovenia po diskutojmë për teknikat e analizës së problemit dhe përfshirjen e analizës së problemit si...

Njoftim
Njoftim

Sot zhvilluam një diskutim produktiv për programet e trajnimit dhe koordinimin e punës me kolegë dhe përfaqësues të strukturave të...

Njoftim
Njoftim

Sot me Peter Vandenbruaene, me një nga ekspertët lider të rrjetit Evropian të Shkollave të Administratës Publike për “Vlerësimin e...