Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona, për ditët kur zhvillohen trajnimet, për sallat ku duhet të paraqiteni dhe për çdo informacion tjetër në lidhje me aktivitetet që organizojmë, ASPA ju vjen në ndihmë me kalendarin e përditësuar rregullisht nga stafi.

Klikoni mbi datën e kërkuar dhe do t’ju shfaqen në ekran të gjitha aktivitetet e ditës, titujt dhe sallat përkatëse. Klikoni pastaj mbi titullin e aktivitetit që ju intereson dhe do të njiheni më në detaje me përmbajtjen dhe kohëzgjatjen e çdo aktiviteti.

Për më shumë, ju ftojmë të përdorni kalendarin.

H
M
M
E
P
S
D
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 Tetor
No Events
Events for 2 Tetor
No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for 3 Tetor
No Events
Events for 4 Tetor
No Events
Events for 5 Tetor
No Events
Events for 6 Tetor
No Events
Events for 7 Tetor
No Events
Events for 8 Tetor
No Events
Events for 9 Tetor
No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for 10 Tetor
No Events
Events for 11 Tetor
No Events
Events for 12 Tetor
No Events
Events for 13 Tetor
No Events
Events for 14 Tetor
No Events
Events for 15 Tetor
No Events
Events for 16 Tetor
No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for 17 Tetor
No Events
Events for 18 Tetor
No Events
Events for 19 Tetor
No Events
Events for 20 Tetor
No Events
Events for 21 Tetor
No Events
Events for 22 Tetor
No Events
Events for 23 Tetor
No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for 24 Tetor
No Events
Events for 25 Tetor
No Events
Events for 26 Tetor
No Events
Events for 27 Tetor
No Events
Events for 28 Tetor
No Events
Events for 29 Tetor
No Events
Events for 30 Tetor
No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for 31 Tetor
No Events