Angazhimi me partnerët është një proces i vazhdueshëm nëpërmjet të cilit dëshirojmë të ndërtojmë besimin bazuar në marrëdhëniet me administratën publike dhe me komunitetin. Ato janë një mbështetje e rëndësishme për arritjen e qëllimeve të ASPA më shpejt duke shkëmbyer njohuri specifike në mbështetje të procesit të rritjes së kapaciteteve të administratës publike në fusha të ndryshme.
Ju ftojmë të njiheni me bashkëpunëtorët tonë të ngushtë.

United Nations Development Programme Albania

German Agency for International Cooperation

Iom Un Migration Albania

Bashkimi Evropian

Decentralisation and Local Development Programme

Centro Informacione e Educazione allo Sviluppo Onlus

Terre Des Hommes Helping Children Worldwide