CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA is looking for training delivery expert in the field of “European Integration and Membership Negotiations”. The minimum criteria for...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR TRAJNERË! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Tatimet taksat dhe tarifat...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR TRAJNERË! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Tatimet taksat dhe tarifat...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA is looking for training delivery expert in the field of “Human Resources Management System”. The minimum criteria for delivering...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Ekonomiksi i mirëqënies”. Kriteret minimale për hartim...