CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Decentralizimi”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Ekspertët që do...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Rregullat për Procesin Legjislativ”. Kriteret minimale për...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “E drejta e informimit”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë:...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Aftësitë Menaxhuese”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Ekspertët që...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Institucionet e Pavarura Kushtetuese dhe...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR HARTIM KURRIKULE DHE DHËNIE TRAJNIMI! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën...