CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR HARTIM KURRIKULE DHE DHËNIE TRAJNIMI! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR HARTIM KURRIKULE DHE DHËNIE TRAJNIMI! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR DHËNIE TRAJNIMI! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Kodi i Procedurave Administrative”. Kriteret minimale...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR HARTIM KURRIKULE DHE DHËNIE TRAJNIMI! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Integrimi Evropian dhe Negociatat e Anëtarësimit”. Kriteret minimale për dhënie...

CALL FOR APPLICATION
CALL FOR APPLICATION

THIRRJE PËR TRAJNERË! ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Tatimet taksat dhe tarifat...