Photo of Cthulu

Ardit Gabili

Menaxher trajnimi
Email:

Ka kryer studimet për Inxhinieri Ekonomike në Universitetin Politeknik të Tiranës në vitin 2017, master shkencor. Arditi ka qenë tepër aktiv gjatë studimeve universitare, duke qenë i përfshirë në organizata jo fitimprurëse që punojnë për sigurimin dhe respektin e të drejtave të njeriut në Shqipëri si edhe në të tjera fusha operative në shoqërinë civile. Gjatë kohës së studimeve ka punuar part time me synim marrjen dhe përvetësimin e njohurive që lidhen me fushën e tij të studimeve si dhe po në këtë kuadër përmendim angazhimin e tij si intern për hartimin dhe punimin e temës së diplomës, duke përmbyllur kështu me sukses studimet bachelor.

Gjatë masterit ka ndjekur Programin Kombëtar të Praktikave të Punës të lancuar nga Qeveria Shqiptare në kuadër të studentëve ekselentë. Pas përfundimit të praktikës, Arditi është zgjedhur si një nga studentët me performancë të lartë në punë duke vijuar kështu rrugëtimin e tij të karrierës si i punësuar pranë Departamentit të Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit. Më pas rrugëtimi i tij i karrierës vijon me punësimin e tij pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme si këshilltar/ekspert pranë i kontraktuar nga United Nation Development Program. Ardit ka kryer shumë trajnime në shumë vende të Bashkimit Evropian, pranë Parlamentit Evropian në Strasburg si dhe vende të tjera si Poloni, Turqi, Beograd. Ai është certifikuar nga Institute of Public Administration (IPA) Dublin , Irlandë si trajner trajnerësh (Training of Trainers, TOT) dhe së fundmi ka ndjekur Akademinë Verore të të Rinjve Profesionist në Universitetin e Lund, në Suedi duke u përzgjedhur nga Lund University midis 13 shteteve pjesëmarrës në këtë program. Aktualisht po punon pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në pozicionin e menaxherit të trajnimit.