Photo of Cthulu

Dafina Dodoveci

Menaxhere trajnimi
Email:

Dafina Dodoveci është Menaxhere Trajnimi në Drejtorinë e Trajnimit të Vazhduar pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike. Eksperienca e saj në administratën publike filloi në vitin 2013 si specialiste në Sektorin e Programeve të Zhvillimit në Drejtorinë Arsimore Rajonale të Qytetit Tiranë. Më herët ka qenë e përfshirë në sistemin arsimor edhe si mësimdhënëse në arsimin e mesëm, edhe si lektore e jashtme në Universitetin Jopublik “Albanian University”.
Znj. Dodoveci ka përfunduar suksesshëm në vitin 2012 studimet Master i Shkencave në Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës. Më pas, ka zgjeruar dijet e saj në Ekonomi, duke përfunduar edhe Bachelorin e dytë për të, këtë radhë në degën e Ekonomisë, në Kolegjin Universitar të Biznesit. Ka marrë me sukses licencën e mësimdhënies nga Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe është e trajnuar në fusha të ndryshme, si ato të mësimdhënies, burimeve njerëzore dhe administrimit publik.