Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ofron shërbimin e konsulencës për vlerësimin e nevojave për trajnim të organizatës, skuadrës dhe individit. Si paraqitet situata në institucionin tuaj? A keni nevojë për një kulturë të re pune? Ju duhen nëpunës të motivuar dhe efiçentë? Dëshironi të përmirësoni stilin e lidershipit? Ju ftojmë të na kontaktoni në aspa@aspa.gov.al