Njoftim

Manuali i trajnimit për Qeverisjen e Migracionit dhe Strategjinë e Komunikimit për nëpunësit e shtetit Shqiptar

 

 

Kursi online dhe dokumenti “Manuali i trajnimit për Qeverisjen e Migracionit dhe Strategjinë e Komunikimit për nëpunësit e shtetit Shqiptar” u zhvilluan në bashkëpunim me projektin “Ndërgjegjësim dhe Informacion për Sigurinë dhe Fuqizimin për Të Gjithë – Shqipëri – ARISE ALL”. Manuali i trajnimit për Qeverisjen e Migracionit për nëpunësit e Shtetit Shqiptar do t’i shërbejë qëllimit të trajnimit të zyrtarëve publikë që kanë në fushën e përgjegjësisë migracionin, të dhënat dhe statistikat e migracionit (të punës). Ky manual u hartua me mbështetjen e partnerëve institucionalë për të informuar mbi rreziqet e migracionit të parregullt, mundësitë për migracion të rregullt dhe vetë-zhvillim në Shqipëri.

 

 

 

Te plote materialin e trajnimit e gjeni ne linkunManuali i trajnimit për Qeverisjen e Migracionit dhe Strategjinë e Komunikimit për nëpunësit e shtetit Shqiptar