NJOFTIM

AL| 🇦🇱🤝🇮🇹Shkolla Shqiptare e Administratës Publike dhe Shkolla Kombëtare Italiane e Administratës Publike nënshkruan më 13 janar 2023 Memorandumin e Bashkëpunimit.

🎯Ky Memorandum Bashkëpunimi do të krijojë një partneritet me përfitim reciprok për të zhvilluar bashkëpunimin në fushat e të mësuarit, zhvillimit dhe kërkimit dhe në fusha me interes të përbashkët, si integrimi evropian, politikat publike, administrata publike dhe qeverisja e mirë.

🔗Për më shumë informacion mbi aktivitetet e fundit vizitoni:
https://aspa.gov.al
https://sna.gov.it/