Webinar

Siguria ushqimore dhe rreziqet biologjike

Trajner: Rozeta Hasalliu          

Data: 30 Maj 2023       

Ora: 09:00 – 11:00   

https://events.teams.microsoft.com/event/8f873387-68c4-4bda-9849-e216c362a8d0@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Në këtë sesion informues do të trajtohen:

  • Njohuritë bazë mbi sigurinë ushqimore;
  • Vlerësimi i riskut mikrobiologjik në sigurinë ushqimore;
  • Identifikimi dhe karakterizimi i riskut mikrobiologjik, Bakteret dhe Viruset.

Date

Maj 30 2023

Time

9:00 am - 11:00 pm

Location

Online