Programi i rrjeteve profesionale synon vendosjen në kontakt të profesionistëve të së njëjtës fushë, duke ju krijuar mundësi të shkëmbejnë praktikat dhe përvoja e tyre më të mira të punës. A doni ju të vendoseni në kontakt me kolegë të rrjetit tuaj për të shkëmbyer informacion dhe eksperiencë pune? Ju ftojmë të na kontaktoni në aspa@aspa.gov.al