SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Oferta Jonë

0 TË TRAJNUAR PËR VITIN 2018
0 MODULE TRAJNIMI 2018
0 INSTITUCIONE PËRFITUESE NË RANG VENDI 2018
0 PJESËMARRËS NË VLERËSIMIN E NEVOJAVE 2018
0 TRAJNERË PËR VITIN 2018

Subscribe to our Newsletter

Njoftime

Njoftime

Sot patëm kënaqësinë të ritakoheshim dhe diskutonim me kolegët Arife Gashi dhe Erik Akse nga zyra Kryeministrit të Kosovës në...

Apliko për Pjesëmarrje

Apliko për Pjesëmarrje

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Thirrje për ekspertë

Thirrje për ekspertë

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Marredhënie Ndërkombëtare”. Kriteret minimale për dhënie...

Keni nevojë për trajnim?

PYET NË ASPA!

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene është një nga ekspertët ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...

Avatar

Dr. Rudina Jasini

Dr. Rudina Jasini është avokate dhe studiuese e së drejtës penale ndërkombëtare dhe e të drejtave të njeriut. Aktualisht ajo është studiuese pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Oxford-it ...