SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Oferta Jonë

0 TË TRAJNUAR PËR VITIN 2018
0 MODULE TRAJNIMI 2018
0 INSTITUCIONE PËRFITUESE NË RANG VENDI 2018
0 PJESËMARRËS NË VLERËSIMIN E NEVOJAVE 2018
0 TRAJNERË PËR VITIN 2018

Subscribe to our Newsletter

Njoftime

Njoftime

Me Klemen, ekspertin nga Sllovenia po diskutojmë për teknikat e analizës së problemit dhe përfshirjen e analizës së problemit si...

Kalendar

Kalendar

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Thirrje

Thirrje

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në “Planifikim Buxhetor dhe Pasqyra Financiare”. Kriteret minimale për dhënie ...

Keni nevojë për trajnim?

PYET ASPA !

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene është një nga ekspertët ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...

Avatar

Miha Derganc

Miha Derganc është një nga ekspertet kyc ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...