SHKOLLA SHQIPTARE E ADMINISTRATËS PUBLIKE

Oferta Jonë

0 TË TRAJNUAR PËR VITIN 2018
0 MODULE TRAJNIMI 2018
0 INSTITUCIONE PËRFITUESE NË RANG VENDI 2018
0 PJESËMARRËS NË VLERËSIMIN E NEVOJAVE 2018
0 TRAJNERË PËR VITIN 2018

Subscribe to our Newsletter

Njoftime

Njoftime

Me Klemen, ekspertin nga Sllovenia po diskutojmë për teknikat e analizës së problemit dhe përfshirjen e analizës së problemit si...

Kalendar

Kalendar

Aktivitetet, trajnimet dhe eventet në Shkollën e Administratës Publike janë të shumta e dinamike. Për të lehtësuar navigimin në programet tona...

Thirrje

Thirrje

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në “Planifikim Buxhetor dhe Pasqyra Financiare”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë:...

Keni nevojë për trajnim?

PYET ASPA !

Mesazh
Avatar

Peter Vandenbruaene

Peter Vandenbruaene është një nga ekspertët ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...

Avatar

Miha Derganc

Miha Derganc është një nga ekspertet kyc ndërkombëtar i cili po asiston në rritjen e kapaciteteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në kuadër të projektit ...