Webinar

Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik në respektim të aspekteve mjedisore (Prokurimi Publik i Gjelbër-PPGJ/ Green Public Procurement-GPP) – Pjesa 1

Në këtë trajnim do të trajtohet:

-Prokurimi Publik i Gjelbërt (PPGJ), diskutim mbi objektivat kryesore dhe arsyetimet e politikave të PPGJ, rolet në axhendën e organizatave ndërkombëtare, rëndësia e tij në procesin e anëtarësimit në BE;
-Zbatimi i PPGJ në nivel europian dhe çfarë është zbatuar në Shqipëri;
-Prezantimi i kuadrit të ri ligjor shqiptar për PPGJ: diskutimi i dispozitave kryesore ligjore dhe përdorimi i tyre në zbatimin e PPP;
-Prezantimi i Metodologjive të PPGJ të zhvilluara nëpërmjet projekteve të Bankës Botërore “Zhvillimi i PPGJ në Shqipëri” dhe “Zhvillimi i një Mjeti Monitorues të PPGJ në Shqipëri”;
-Prezantimi i Metodologjisë Praktike për Zbatimin e Prokurimit Publik të Gjelbër në Shqipëri’: rregulla të përgjithshme, 18 grupe produktesh;
-Prezantimi i ‘Metodologjisë Udhëzuese për Aplikimin e Efiçiencës së Energjisë në Prokurimin Publik’ ose ‘Nëse duam të arrijmë efiçencën e energjisë përmes prokurimit tonë si duhet të vazhdojmë?’;
-Prezantimi i “Kuadri monitorues për PPGJ në Shqipëri” dhe mjeti Monitorues.

Gjuha e zhvillimit të trajnimeve online të hapura: Anglisht (përkthim simultant)
Platforma: Zoom

Date

Qer 22 2022
Expired!

Time

10:00 am - 1:00 pm

Location

Online

Komentoni: