Trajnim në klasë “Zhvillimi i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, nëpërmjet drejtimit të bazuar në risk”

 

🎯Trajnimi do të trajtojë:

•Kërkesat e standardit ndërkombëtar dhe kuadrit ligjor në Shqipëri për kontrollin e brendshëm

•Performanca aktuale dhe niveli i përgjegjshmërisë menaxheriale te bashkive;

​•Drejtimi bazuar në risk ndikimi në mirëmenaxhimin e fondeve publike dhe rritjen e llogaridhenies së drejtuesve të bashkisë;

•Hapat për ndërtimin e proceseve dhe menaxhimin e risqeve që lidhen me to;

•Metodat për menaxhimin e risqeve që lidhen me proceset e punës (rasti studimor: procesi i menaxhimit të aseteve/pronave të bashkisë);

•Metodat për menaxhimin e risqeve që lidhen me Programin e Buxhetit Afatmesëm.

Date

Nën 22 2023 - Nën 23 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm