Trajnim në klasë “Hartimi Legjislativ”

Qëllimi i Trajnimit: Aftësimi dhe ngritja e kapaciteteve të nëpunësve të ministrive të linjës të angazhuar në procesin legjislativ, me qëllim përmirësimin e cilësisë së akteve të hartuara.
Objektivat e trajnimit përfshijnë:
•Përforcimin e njohurive për standardet dhe teknikat legjislative;
•Përmirësimi i cilësisë së projektakteve të hartuara nga ministritë e linjës;
•Zbatimi i standardeve dhe teknikave legjislative në hartimin e akteve.

Date

Sht 28 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm