Webinar

Standartizimi i hartimit të dokumentave strategjikë

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Rëndësia e standardizimit të dokumentave strategjikë, përdorimi i teknologjisë;

-Baza ligjore për standardizimin e dokumentave strategjikë;

-Formatet kryesore që përdoren në kuadër të hartimit të dokumentave strategjike;

-Plotësimi i formateve dhe konkretizimi me shembuj.

Date

Jan 31 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: