Webinar

Mbrojtja nga diskriminimi i pakicave rome dhe egjiptiane

Në këtë sesion do të trajtohen:  

  • Kuadrin ligjor mbi mbrojtjen nga diskriminimi me fokus origjinën etnike rome/egjiptiane; 
  • Garancitë që ofron ligji shqiptar për mbrojtjen nga diskriminimi të pakicave rome/egjiptiane; 
  • Format me të shfaqura të diskriminimit të kësaj kategorie; 
  • Mjetet ligjore që kanë në dispozicion anëtarët e këtij komuniteti për të siguruar të drejtat dhe liritë themelore në përputhje me parimin e barazisë. 

Date

Mar 27 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm

Location

Online