Webinar

Konsultimi me publikun, sfidat dhe modelet e suksesit

https://events.teams.microsoft.com/event/29b29e13-e216-4aa8-987d-53ae1105133c@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Trajner: Anisa Seferaj

Në këtë sesion informues do të trajtohet:  

  • Konsultimi publik; 
  • Sfidat me të cilat përballet sot në Shqipëri konsultimi me publikun; 
  • Të dhënat statistikore në arritjen e objektivave; 
  • Modelet e suksesit në vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian, për të sjellë praktika të mira që mund të sjellin përmirësimin e sistemit shqiptar të konsultimit me publikun. 

 

 

Date

Maj 24 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm

Location

Online