Webinar

Gjuha e urrejtjes-Parandalimi i ndikimit në institucionet publike

Në këtë sesion do të trajtohen:

  • Origjina e lindjes së fenomenit të gjuhës së urrejtje;
  • Format me të cilat shfaqet;
  • Liria e fjalës dhe e shprehjes, kufizimi;
  • Grupet më të prekura nga fenomeni;
  • Institucionet publike përkundrejt gjuhës së urrejtjes;
  • Parandalimi;
  • Rekomandime.

Date

Maj 04 2023

Time

1:00 pm - 3:00 pm

Location

Online