Webinar

Elementët e një procedimi disiplinor në shërbimin civil

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Mënyrat, format e një procedimi disiplinor;
-Elementët ligjorë dhe procedurialë të cilat duhen ndjekur nga nëpunësi civil;
-Organi që jep vendimin disiplinor;
-Të drejtat që kanë nëpunësi civil, organi disiplinor dhe njësia përgjegjëse në përfundim të këtij procesi.

Date

Jan 13 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: