Webinar

Çështje kryesore gjuhësore dhe gramatike gjatë hartimit të legjislacionit

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Metodologjia dhe shkrimi ligjor në procesin e hartimit të teksteve me karakter normativ;

Parimet e hartimit te legjislacionit si rregullat më elementare në zbatim;

Rekomandime për hartimin e legjislacionit në mënyrë të qartë dhe koncize.

Date

Jan 24 2022
Expired!

Time

11:00 am - 12:30 pm

Location

Online

Komentoni: