AFATI I APLIKIMIT: 18 DHJETOR 2020

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Ligji për shërbimin civil”.
Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i arteve të bukura” apo të barasvlefshme me to dhe 3-5 vite përvojë pune në fushën përkatëse. Të interesuarit të dërgojnë CV dhe një letër shprehje interesi si dhënës të trajnimit në adresën e email-it: aspa@aspa.gov.al
Afati i aplikimit është data 18 Dhjetor 2020.