Photo of Cthulu

Sonila Necaj –Trajner

Trajnere pranë ASPA me eksperiencë shumë vjeçare ne sektorin e bankave të nivelit të dytë, gjithashtu dhe me projekte në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Certifikuar si trajnere nga institute Cefe International Gmbh. Konsulente/Mentore dhe trajnere në ngritjen e kapaciteve për zhvillim dhe modelim biznesi, si edhe  eksperte e monitorimit dhe raportimit financiar me EU Funds.