Photo of Cthulu

Elona Garo – Trajner

Dr. Elona Garo, është një konsulente e pavarur në fushën e menaxhimit dhe lektore e Menaxhimit Strategjik. Fitoi titullin Doktor (PhD) nga Universiteti i Tiranës në vitin 2016, titullin Master në Administrim Publik dhe Menaxhim (MPA), nga Universiteti i Harvardit në vitin 2006 dhe Master në Administrim Publik (MA) nga Universitetit i Sycuses në vitin 2001. Pas vitesh pune në sektorin publik, organizata ndërkombëtare dhe institucione të arsimit të lartë, Elona ofron shërbime konsulence dhe trajnime për individë, biznese dhe organizata publike. Ajo ka botuar një sërë artikujsh, rastesh studimore dhe libra (mbi lidershipin, sjelljen organizative, edukimin menaxherial, sipërmarrjen dhe strategjitë e rritjes).