Photo of Cthulu

Janela Faniko

Menaxher Trajnimi
Email:

Janela Faniko është menaxhere trajnimi pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike. Ajo ka përfunduar studimet e larta në Gjuhën Angleze në Fakultetin e Gjuhëve të huaja të “Universitetit të Tiranës” dhe studimet Master në Punë Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale të të njëjtit Universitet. Janela ka punuar tre vjet pranë qendrës sociale “Të Qëndrojmë së bashku” si punonjëse sociale.
Gjithashtu ka përvoja të tjera si asistente zyre pranë Entitetit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN WOMEN) në Shqipëri, intervistuese rreth çështjeve sociale dhe të rinjve, realizuar nga Instituti i Studimeve të Opinionit Publik. Më herët ka punuar edhe si gazetare në emisionin “Njerëz të Humbur” në televizionin Klan dhe televizionin Publik Shqiptar.