Kurs online me certifikim

Zhvillimi i politikave publike

Tema: Kostimi, buxhetimi, monitorimi dhe vlerësimi i politikave publike

Date

Jun 16 2022

Time

9:30 am - 12:30 pm

Location

Online