Trajnim

Prezantimi me Administratën Publike

Tema: PV-Etika, konfllkti i interesit dhe mekanizmat antikorrupsion në pushtetin vendor

*Të dhënat për këtë event do të përditësohen në të ardhmen

Date

Jun 06 2022

Location

Online