Webinar

Njohja me procesin e hartimit dhe miratimit të legjislacionit Evropian

Në këtë sesion informues do të trajtohet:

  • Njohja me të drejtën evropiane dhe me aktet juridike kryesore ;
  • Institucionet e BE-së që përfshihen në procesin e miratimit të akteve jurike në BE;
  • Analiza e procedurave të hartimit dhe të miratimit të akteve juridike si rregulloret dhe direktivat;
  • Procedura e zakonshme ligjore dhe procedurat e veçanta.

Date

May 31 2023

Time

11:00 am - 1:00 pm

Location

Online