Kurs online me çertifikim

Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative

Tema 4: Fazat e procedurës administrative

Date

Nov 17 2022

Time

10:00 am - 1:00 pm

Location

Online