Diaspora dhe Migracioni
Diaspora dhe Migracioni

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Diaspora dhe Migracioni”. Kriteret minimale për hartim...

Ligji i Shërbimit Civil
Ligji i Shërbimit Civil

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Ligji i Shërbimit Civil”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë:...

Politikëbërja
Politikëbërja

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Politikëbërja”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave”...

Personal Success
Personal Success

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Personal Success”. Kriteret minimale për hartim kurrikule...

Pasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Pasqyrat Fianciare”. Kriteret minimale për hartim kurrikule...