Thirrje për ekspertë

Hartim Legjislacioni
Hartim Legjislacioni

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Hartim Legjislacioni”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master...

Taksat Vendore
Taksat Vendore

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Taksat Vendore”. Kriteret minimale për hartim kurrikule...

Auditimi i performances
Auditimi i performances

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Auditimi I Performancës”. Kriteret minimale për hartim kurrikule janë: Kriteret...