Statistikë
Statistikë

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi për temën “Statistikë”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i...