The 7 Habits of Highly Effective People

The 7 Habits of Highly Effective People

Stephen R. Covey

Nëse jeni të interesuar për librin “The 7 Habits of Highly Effective People” na kontaktoni!


Vërtetimi i punësimit të muajit të fundit*