The 10 Rules of Successful Nations

The 10 Rules of Successful Nations

Ruchir Sharma

Nëse jeni të interesuar për librin “The 10 Rules of Successful Nations” na kontaktoni!


Vërtetimi i punësimit të muajit të fundit*