People, Power and Profits

People, Power and Profits

Joseph E. Stiglitz

Nëse jeni të interesuar për librin “People, Power and Profits” na kontaktoni!


Vërtetimi i punësimit të muajit të fundit*