Implementing Public Policy

Implementing Public Policy

Michael Hill, Peter Hupe

Nëse jeni të interesuar për librin “Implementing Public Policy” na kontaktoni!

*Ky libër është vetëm për lexim në bibliotekë


Vërtetimi i punësimit të muajit të fundit*