Consequences of Capitalism

Consequences of Capitalism

Noam Chomsky, Marv Waterstone

Nëse jeni të interesuar për librin “Consequences of Capitalism” na kontaktoni!


Vërtetimi i punësimit të muajit të fundit*