Ina Kerjota

Ina Kerjota

Menaxher Trajnimi
Email:

Ina Kerjota është menaxhere trajnimi pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA). Ajo ka përfunduar studimet e larta në vitin 2016 për Financë-Kontabilitet pranë “Universitetit Bujqësor të Tiranës” dhe studimet Master Shkencor në vitin 2018 në po të njëjtën degë dhe Universitet.
Pas përfundimit të Masterit ka kryer kurse dhe praktika plotësuese lidhur me kontabilitetin. Praktika Kombëtare e Punës lancuar nga Qeveria Shqiptare i dha mundësinë Inës të angazhohej pranë ASPA-s. Pas përfundimit të praktikës, ajo ishte një ndër praktikantet e përzgjedhura për të vijuar rrugëtimin e saj pranë këtij institucioni. Ndër aftësitë e saj më të mira mund të përmendim seriozitetin dhe qetësinë me të cilën ajo e menaxhon punën.