Webinar

Përpunimi tekniko-shkencor, një vështrim i përgjithshëm mbi perspektivën dhe parimet bazë

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Arkivistika si një disiplinë shkencore;

-Rëndësia e procesit të përpunimit të dokumenteve dhe të shfrytëzimit të tyre;

-Pasurimi i Fondit Arkivor Kombëtar.

Date

Jan 26 2022

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online