Webinar

Menaxhimi i riskut, si instrument kryesor i zhvillimit të kontrollit të brendsh֝ëm

Në këtë webinar do të trajtohen:
-Menaxhimi i riskut si pjesë e kontrollit të brendshëm financiar publik;
-Aktorët kryesorë në procesin e menaxhimit të riskut;
-Përse nevojitet menaxhimi i riskut;
-Cikli i menaxhimit të riskut.

Date

Jan 10 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: