Trajnim

Menaxhimi i ciklit të projekteve dhe Lessons Learnt nga shkrimi i projekteve

Date

Mar 29 - 31 2023

Komentoni: