Kurs online me certifikim “Menaxhimi i projektit”

Kursi online do të trajtojë:

 • Shikim i Përgjithshëm-Konceptet bazë dhe përkufizimet;
 • Menaxhimi i Integruar i Projektit;
 • Menaxhimi i Qëllimit të Projektit;
 • Menaxhimi i Kohës/Afatit të Projektit;
 • Menaxhimi i Kostos së Projektit;
 • Menaxhimi i Cilësisë së Projektit;
 • Menaxhimi i Burimeve të Projektit
 • Menaxhimi i Komunikimit në Projekt;
 • Menaxhimi i Riskut në Projekt;
 • Menaxhimi i Prokurimit në Projekt;
 • Menaxhimi i Aktorëve të Përfshirë në Projekt.

Date

Sht 27 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm

Location

Kurs Online me Certifikim