Kurs online me çertifikim

Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative

Tema 2: Koncepte kyce te manualit të Kodit të Procedurave Administrative, juridiksioni dhe kompetenca e organeve administrative, delegimi dhe zëvendësimi i kompetencave (pjesa 2)

Date

Nën 03 2022

Time

10:00 am - 1:00 pm

Location

Online