Kurs online me certifikim

Kontabiliteti në financat publike, avancuar

Tema: Ndërtimi i pasqyrave financiare

Date

Jan 21 2022

Time

9:00 am - 12:00 pm

Location

Online