Webinar

Indikatorët dhe të dhënat gjinore

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Indikatorët gjinorë si instrumenta për matjen e progresit së barazisë gjinore në sektorë të ndryshëm të jetës publike, ekonomike, sociale apo kulturore;
-Kuptimi, kriteret për formulimin e indikatorëve gjinore, si edhe burimet e të dhënave të tyre;
-Koncepti i të dhënave të ndara gjinore dhe rëndësia e mbledhjes së tyre brënda fushës së kompetencave të nëpunësve civilë.

Date

Maj 09 2022
Expired!

Time

11:00 am - 12:30 pm

Location

Online

Komentoni: